Identifikácia realizátora

Realizovať projekt Paralympijského centra, bude  spoločnosť PARALYMPIJSKE CENTRUM  a.s., ktorá bola založená 10.7.2008 ako akciová spoločnosť jediného akcionára, ktorým je Slovenský paralympijský výbor. PARALYMPIJSKE CENTRUM  a.s. bola založená za účelom realizácie projektu  výstavby Paralympijského centra v Piešťanoch, viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho zariadenia, ktoré bude poskytovať služby rehabilitačného charakteru, služby športového vyžitia ľudom s pohybovým obmedzením, hlavne v období po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia bezprostredne po úraze, ale aj v priebehu ďalšieho života, ako aj administratívne služby a zároveň bude športová hala slúžiť pre športové a spoločenské aktivity mestského, regionálneho a medzinárodného významu. Za účelom výberu toho najlepšieho dodávateľa stavebných prác a za účelom preukázania hospodárnosti finančných prostriedkov nevyhnutných na vybudovanie Paralympijského centra, bolo realizované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác, v ktorom uspela spoločnosť Bolton, s.r.o., spoločnosť, ktorá v stavebnom priemysle pôsobí od roku 1997 a má za sebou celý rad úspešne realizovaných novostavieb a rekonštrukcií historických objektov na Slovensku aj v zahraničí. Jej činnosť je zameraná predovšetkým na realizáciu bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Jej mechanizačno-dopravná vybavenosť, ako aj personálne obsadenie a skúsenosti umožňujú bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebno-technologických celkov. Dlhodobo spolupracuje s overenými subdodávateľmi čo zabezpečuje plynulú priebeh stavebných prác v požadovanej kvalite.

PARALYMPIJSKÉ CENTRUM, a.s. je držiteľom platného stavebného povolenia.

Jediný akcionár, Slovenský paralympijský výbor sa skladá zo štyroch členských organizácií: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov a Slovenská asociácia Taekwondo. Slovenský paralympijský výbor je organizáciou, ktorá zastrešuje a zastupuje vyššie uvedené zväzy a ich športovcov na domácom i medzinárodnom športovom poli, ako i v športovej diplomacii. Je uznávaným členom Medzinárodného paralympijského výboru združujúceho 168 členských štátov sveta, a Európskeho paralympijského výboru, ktorý má 52 členov. Slovenský paralympijský výbor má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. Podporuje rozvoj paralympijských športov a disciplín, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca.

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top