O projekte - Využitie centra

Paralympijské centrum je komplexné multifunkčné centrum, ktoré má viac rozmerov využitia. Za svoje ciele si stanovilo byť strediskom paralympijskej prípravy, bývania na „pol ceste“, strediskom športovej prípravy, rehabilitačným strediskom sociálnej rehabilitácie ale i strediskom spájania ľudí so zdravotným znevýhodnením s ľuďmi bez takéhoto znevýhodnenia.

Stredisko paralympijskej prípravy

V  tomto zariadení vznikne stredisko paralympijskej prípravy, t. j. stredisko, ktoré bude slúžiť na prípravu profesionálnych paralympijských športovcov k účasti na letných i zimných paralympijských hrách, rôznych súťaží pod značkou svetového pohára, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a iných súťaží. 

Bývanie na „Pol ceste“

Nakoľko počet ľudí so zdravotným znevýhodnením z roka na rok stúpa, Paralympijské centrum má ambíciu postarať sa ročne o 600 postihnutých ľudí, ktorí sa ocitli na vozíčku alebo sú inak zdravotne znevýhodnení a poskytnúť im aktívnu sociálnu rehabilitáciu, t.j. aktivity zamerané nielen na rozvoj fyzickej stránky ale i psychickej tak, aby sa vedeli následne integrovať do bežného života v spoločnosti. Celkový dosah centra môže byť až 100 tisíc zdravotne znevýhodnených ľudí žijúcich na Slovensku.

Stredisko športovej prípravy

Paralympijské centrum bude zamerané aj na to, aby sa tí ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa rozhodnú, že sa chcú venovať istému druhu športu, mali možnosť sa tomuto športu venovať a dosiahnuť, na základe ich rozhodnutia, aj profesionálnu úroveň. Týmto spôsobom získajú ľudia ktorí sa ocitli v situácii, v ktorej nevedia, čo ďalej, chuť a motiváciu do ďalšieho života.

Centrum spájania ľudí

Paralympijské centrum bude taktiež slúžiť na organizáciu rôznych podujatí, športových i nešportových, ktorých sa budú zúčastňovať i ľudia bez zdravotného znevýhodnenia. Priestory Paralympijského centra si bude možné prenajať  a tým sa nielen centru vrátia finančné prostriedky, ale tiež sa zabezpečí spájania ľudí bez i so zdravotným znevýhodnením.

Obchodná činnosť vo veci zabezpečenia dlhodobých prenájmov priestorov Paralympijského centra a poskytnutie reklamy v centre začne 1 rok pred spustením prevádzky. Kontrahovanie vlastných kapacít centra pre paralympijskych športovcov bude realizované primárne cez ich zväzy a priamym oslovením. Tu je dôležité poznamenať, že paralympijskí športovci sú nepriamo cez svoje zväzy majiteľom tohto projektu a jeho spustenie dlhodobo očakávajú. Predaj reklamy sponzorom bude realizovaný rok dopredu cez Paralympijskú marketingovú spoločnosť, s.r.o., ktorá pravidelne klientom (sponzorom) ponúka reklamné aktivity v tejto oblasti, aby nový reklamný priestor zahrnuli do svojho ďalšieho ročného plánu. Strategickí dlhoroční sponzori Slovenského paralympijského výboru o existencii projektu vo fáze zámeru vedia už 10 rokov.

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top