Prezentácia

Význam a dosah Paralympisjkého centra

Paralympijské centrum bude mať dva významy pre spoločnosť:

 1. Športovo-spoločenský význam
 2. Vzdelávací význam

 

Športovo - spoločenský význam:

 • Stredisko štátnej paralympijskej reprezentácie
 • Letné tréningové centrum
 • Kondično-rehabilitačné centrum
 • PR aktivity - kultúrne, spoločenské a športové
 • Organizovanie medzinárodných športových podujatí (MS, ME...)
 • Organizovanie turnajov
 • Organizovanie kultúrnych podujatí

 

Vzdelávací význam:

 • Vysunuté pracovisko Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce Sv. Alžbety
 • Výučba a prax
 • Priamy kontakt študentov s rôznymi typmi postihnutí a s potrebnou starostlivosťou
 • Prednášková a konferenčná činnosť
 • Charitatívna činnosť
 • Informačné stredisko pre zdravotne postihnutých
 • Rekonvalescenčné pobyty

Centrum bude fungovať celoročne. Bude poskytovať rôzne programy a rôzne druhy pobytov s odbornou pomocou, ktoré majú prispieť k zaradeniu sa zdravotne znevýhodnených občanov do bežného života.

Bude sa sústreďovať najmä na zdravotne postihnutých ľudí a športovcov ale aj na mládež a ostatných športovcov a verejnosť. Veľký význam by malo pre nás všetkých, keby sa podarilo dosiahnuť prepojenie vo fungovaní a komunikácii medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými športovcami a mládežou, aby sme sa naučili fungovať medi sebou bez akýchkoľvek predsudkov.

 

Ďalej

 • Vybudovanie databázy zdravotne znevýhodnených osôb
 • Poskytovanie rekvalifikačných kurzov
 • Pomoc pri nájdení zamestnania a zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb
 • Spolupráca s Európskym sociálnym fondom

 

Rozhovor s architektom projektu »

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top