Bezplatné online kasína bez sťahovania 2023

 1. Online Hry Zadarmo Ruleta: K dispozícii je celkom 18 hier, z ktorých si môžete vybrať v aplikácii 32 Red Casino pre iPady.
 2. Výhry V Rulete - Ďalším spôsobom, ako zarobiť peniaze zadarmo pomocou služby PayPal, je nakupovanie s Rakutenom.
 3. Europa Casino Aplikacia Slovakia: Miesta hazardných hier na pevnine navyše podliehajú niekoľkým obmedzeniam, pokiaľ ide o signalizáciu ich činnosti.

Peniaze v online kasíne bez vkladu

Golden Lady Casino Registracia A Free Spiny Bonus
Ako ostatné kotúče točiť, wilds bude strčiť dole jedno miesto pre každé kolo, kým klesnú dole na dno.
Automaty Hry Zadarmo Bez Registrácie Bez Obmedzenia času
Nepochybne jednou z najväčších výhod gibraltárskych kasín je jej čestný herný zážitok, pretože riziko podvodu dosahuje takmer 0%.
Tu je zoznam návratových tabuliek.

Virtuálne kasíno so živými krupiérmi 2023

Výherný Automat Fakir Slot Zadarmo
Keď sú spustené Roztočenia zadarmo, spustí sa multiplikátor výhier, ktorý sa zvýši o jednu pre každú vlastnenú utilitu.
Kitty Glitter Hrací Automat Online
Na tejto stránke si môžete vyskúšať Big 5 Jungle Jackpot zadarmo demo pre zábavu a dozvedieť sa o všetkých funkciách hry, bez rizika straty peňazí.
Da Vinci Diamonds Dual Play Hranie Zdarma V Demoverzii A Recenzia Hry 2024

Vyberte stranu

Projekt paralympijskeho centra

Paralympijske centrum už čoskoro

V týchto dňoch k Vám prichádzame s prvými informáciami o Paralympijskom centre, ktoré by sa časom malo stať domovom nielen všetkých slovenských paralympionikov, ale mali by tu nájsť svoje zázemie aj regionálny a celoslovenský šport. Okrem športového rozmeru bude mať piešťanské centrum aj sociálny rozmer, nakoľko ponúkne zdravotne znevýhodneným ľuďom možnosti uplatnenia po stránke pracovnej i vzdelávacej. Na Slovensku zatiaľ takýto projekt absentuje, preto si Slovenský paralympijský výbor spolu so svojimi partnermi vzal na bedrá jeho vybudovanie a následné prevádzkovanie. Čaká nás ešte náročné obdobie, ale sme presvedčení, že táto práca nám už čoskoro prinesie svoje ovocie a Paralympijské centrum otvorí svoju náruč pre všetkých, ktorí ho potrebujú.
Držte nám preto palce a ďakujeme za podporu!

O projekte

Základné informácie o projekte

Podpora zdravotne znevýhodnených ľudí po fyzickej, ale aj psychickej stránke, aby nestrácali motiváciu ani elán do života a tým neustále rozvíjali nielen seba, ale aj obohacovali našu spoločnosť, je jednou z nevyhnutných súčastí nášho života. Niektorí potrebujú povzbudiť a nájsť svoje miesto v už nastavenom systéme, iní musia nájsť zmysel v tom, čo ich postretlo, začať od začiatku.  Z toho dôvodu je cieľom projektu Paralympijského centra poskytnúť čo najlepšie podmienky na šport a telesný a duševný rozvoj  zdravotne znevýhodnených osôb.

Každý z nás sa môže stať osobou so zdravotným znevýhodnením. Podľa údajov Národného rehabilitačného centra Kováčová pribudne ročne na Slovensku 600 až 1 000 ľudí po rôznych úrazoch, ktorí sú trvale pripútaní k invalidnému vozíku alebo majú obmedzenú pohybovú aktivitu.

Paralympijské centrum je navrhnuté ako jedinečná stavba, tak architektonicky ako aj účelovo, pre občanov a športovcov so zdravotným znevýhodnením. Má nastavených viacero úloh, medzi ktorými je najmä sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených  do bežného života, aby sa títo ľudia naučili po úrazoch opäť existovať v bežnom živote bez väčších problémov ako aj príprava paralympijských športovcov na paralympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, na svetové poháre a iné súťaže na domácej a medzinárodnej úrovni.

Paralympijské centrum je štátom garantovaná investícia rozvrhnutá, vzhľadom na štátny rozpočet na viac rokov, či už formou dotácie zo štátneho rozpočtu alebo jedinečného postavenia zdravotne znevýhodnených v rámci Európskeho sociálneho fondu. Táto garancia vyplýva z postavenia Slovenského paralympijského zväzu, jediného akcionára a majiteľa realizátora projektu PARALYMPIJSKÉHO CENTRA, a.s. a je zároveň viazaná na zákon o športe č. 440/2015 Z.z..

Projekt Paralympijského centra sa pripravuje viac ako 10 rokov a dôvodom, pre ktorý sa dodnes nezačal realizovať je nemožnosť financovania z tzv. kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, nakoľko tieto sú už viac ako 10 rokov striktne obmedzené. Štátny rozpočet podporuje kapitálové investície takmer výlučne vtedy, ak sa jedná o projekty spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.

Štátny rozpočet zabezpečuje prevádzku takmer všetkých odvetví formou bežných prevádzkových výdavkov na nájmy, služby a mzdy a to aj vtedy, ak to je dlhodobo pre štát nevýhodnejšie. Veľká časť verejných a neziskových inštitúcií, ktoré sú financované zo zákona, sídli v prenajatých priestoroch a to je dôvod pre ktorý tento projekt nezískal doteraz financovanie.

Postavenie Paralympijského centra a jeho akcionára Slovenského paralympijského výboru v tomto prípade možno porovnať so situáciou napr. nemocníc, ktoré sú v mnohých prípadoch neziskové subjekty financované zo zákona. Ak si takýto subjekt zabezpečí investora, ktorý investíciu rozloží v čase na viac ako 10 rokov, štátny rozpočet vie investíciu vykryť formou bežných transferov v období dlhšom ako 10 rokov (nie však jednorazovou investíciou na úvod). Z tohto dôvodu zmenil majiteľ projektu stratégiu a rozhodol sa priamu výstavbu z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu nahradiť formou súkromnej investície, ktorej splatenie garantuje tým, že má vopred pokrytú obsadenosť svojich kapacít vlastnými členmi.

Z tohto pohľadu sa jedná o atraktívny investičný projekt, nakoľko zabezpečenie príjmov je garantované zákonom, minimálnou sumou, ktorá zo štátneho rozpočtu povinne musí byť vyčlenená na paralympijský vrcholový šport a súčasne kapacity Paralympijského centra sú dimenzované tak, že zariadenie bude takmer nepretržite obsadené vlastnými členmi, ktorí za tieto služby dnes platia tretím stranám a je pre nich výhodnejšie využívať vlastné špecializované zariadenie.

Zámer centra

Zdravotne postihnutí jednotlivci sa odlišujú od zvyšku spoločnosti rôznymi anatomickými deformáciami, ktoré ich znevýhodňujú. Majú problémy pri adaptácii na pracovné prostredie, vyžadujú vytvorenie špeciálnych pracovných či spoločenských podmienok pre profesionálny alebo kariérny rast a často vyžadujú väčšiu pozornosť svojho okolia. Všetky tieto atribúty znižujú ich možnosti nájsť pre seba uplatnenie či zamestnanie. Na Slovensku je práca so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi na nedostatočnej úrovni, stále nie sú dostatočne rozvinuté služby pre týchto ľudí. Zaoberajú sa ňou niektoré neziskové organizácie, ktoré umožnia zdravotne znevýhodneným ľuďom nadobudnúť fyzickú kondíciu,  avšak táto starostlivosť nie je riešená komplexne, aj napriek skutočnosti, že je veľmi žiadúca a žiadaná. Aj materiály OECD uvádzajú fakt, že je nevyhnutné riešiť problematiku ľudí so zdravotným znevýhodnením inštitucionálnou formou, teda zriadiť pre týchto ľudí inštitúciu – centrum, ktoré by komplexne riešilo požiadavky a starostlivosť o nich.

Z uvedeného vyplýva, že je celospoločenská objednávka na vybudovanie takého jedinečného projektu akým je Paralympijské centrum, v ktorom sa môžu ľudia so zdravotným znevýhodnením sústreďovať a dosahovať svoj fyzický aj psychický rozvoj bez akýchkoľvek bariér. Zámerom projektu je preto postaviť centrum pre športovcov so zdravotným postihnutím, ale aj pre vrcholových športovcov a športovú verejnosť, podporiť mládež v aktívnom pohybe, športe, ponúknuť zamestnanie ľuďom v oblasti športu a sociálnej práce a zároveň pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených.

Rovnako je nevyhnutné ponúknuť kvalitné služby a výuku na návrat do života pre ľudí po úrazoch, ktorí sa ťažko adaptujú do každodenného života, dať im možnosť vzdelávať sa a pomôcť im, v prípade záujmu, dostať sa aj na profesionálnu športovú úroveň.

Rozmery Paralympijskeho centra

Športovo – spoločenský rozmer:

 • stredisko štátnej paralympijskej reprezentácie
 • vybudovanie diagnostického centra pre EÚ
 • celoročné  tréningové centrum
 • kondično-rehabilitačné centrum
 • PR aktivity – kultúrne, spoločenské a športové
 • organizovanie medzinárodných športových podujatí (MS, ME…)
 • organizovanie turnajov
 • organizovanie kultúrnych podujatí

Vzdelávací rozmer:

 • vysunuté pracovisko Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce Sv. Alžbety, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava – Inštitút  fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany
 • výučba a prax
 • priamy kontakt študentov s rôznymi typmi postihnutí a s potrebnou starostlivosťou
 • prednášková a konferenčná činnosť
 • charitatívna činnosť
 • informačné stredisko pre zdravotne postihnutých
 • rekonvalescenčné pobyty – spolupráca Kúpele Piešťany

Sociálno – ekonomický rozmer:

 • bývanie „na pol ceste“,  spolupráca s NRC Kováčova po ukončení pobytu a stabilizácii zdravotného stavu, následná  sociálna rehabilitácia
 • vybudovanie požičovne zdravotných pomôcok,  zber nepoužívaných a následná repasácia
 • vybudovanie databázy zdravotne znevýhodnených
 • zamestnanie občanov so zdravotným znevýhodnením
 • poradenstvo, následná príprava bývania v rodinnom prostredí, rekvalifikácia
 • autoškola na ručné ovládanie, rekondičné jazdy
 • podpora rovnocennosti

 Paralympijské centrum bude fungovať celoročne, pričom bude poskytovať rôzne programy a rôzne druhy pobytov s odbornou pomocou, ktoré majú prispieť k zaradeniu sa zdravotne znevýhodnených občanov do bežného života.

Zdravotná rehabilitácia sa v centre poskytovať nebude, lebo projekt je zámerne umiestnený v medzinárodne vyhľadávanom kúpeľnom rezorte Piešťany, ktoré sú dlhoročnými partnerom Slovenského paralympijského výboru a poskytujú zdravotnú rehabilitáciu s unikátnou zdravou piešťanskou minerálnou vodou.

Paralympijské centrum neplánuje postaviť vlastné stravovacie zariadenie, nakoľko v blízkom okolí sa nachádzajú tri dlhoročné komerčné stravovacie zariadenia, ktoré je na tento účel možné využiť a Paralympijské centrum nechce niesť prevádzkové riziko vlastnej reštaurácie. Súčasne sa plánuje dať do podnájmu priestor s terasou, kde tretí subjekt v prenájme môže otvoriť vlastnú reštauračnú prevádzku, ktorú môžu klienti Paralympijského centra využívať. V prípade, ak sa nevyužije tento priestor na nájom tretím subjektom, môže sa využiť ako obchodný priestor alebo konferenčný priestor.

Časti stavby:

 • sociálna časť – bývanie na „pol ceste” (prechodné bývanie ľudí po úrazoch)
 • športová časť (športová hala s bezbariérovým hľadiskom)
 • administratívna časť (kancelárie, konferenčné priestory, galéria)
t
Využitie paralympijskeho centra

Paralympijské centrum je komplexné multifunkčné centrum, ktoré má viac rozmerov využitia. Za svoje ciele si stanovilo byť strediskom paralympijskej prípravy, bývania na „pol ceste“, strediskom športovej prípravy, rehabilitačným strediskom sociálnej rehabilitácie ale i strediskom spájania ľudí so zdravotným znevýhodnením s ľuďmi bez takéhoto znevýhodnenia.

Stredisko paralympijskej prípravy
V  tomto zariadení vznikne stredisko paralympijskej prípravy, t. j. stredisko, ktoré bude slúžiť na prípravu profesionálnych paralympijských športovcov k účasti na letných i zimných paralympijských hrách, rôznych súťaží pod značkou svetového pohára, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a iných súťaží. 

Bývanie na „Pol ceste“
Nakoľko počet ľudí so zdravotným znevýhodnením z roka na rok stúpa, Paralympijské centrum má ambíciu postarať sa ročne o 600 postihnutých ľudí, ktorí sa ocitli na vozíčku alebo sú inak zdravotne znevýhodnení a poskytnúť im aktívnu sociálnu rehabilitáciu, t.j. aktivity zamerané nielen na rozvoj fyzickej stránky ale i psychickej tak, aby sa vedeli následne integrovať do bežného života v spoločnosti. Celkový dosah centra môže byť až 100 tisíc zdravotne znevýhodnených ľudí žijúcich na Slovensku.

Stredisko športovej prípravy
Paralympijské centrum bude zamerané aj na to, aby sa tí ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa rozhodnú, že sa chcú venovať istému druhu športu, mali možnosť sa tomuto športu venovať a dosiahnuť, na základe ich rozhodnutia, aj profesionálnu úroveň. Týmto spôsobom získajú ľudia ktorí sa ocitli v situácii, v ktorej nevedia, čo ďalej, chuť a motiváciu do ďalšieho života.

Centrum spájania ľudí
Paralympijské centrum bude taktiež slúžiť na organizáciu rôznych podujatí, športových i nešportových, ktorých sa budú zúčastňovať i ľudia bez zdravotného znevýhodnenia. Priestory Paralympijského centra si bude možné prenajať  a tým sa nielen centru vrátia finančné prostriedky, ale tiež sa zabezpečí spájania ľudí bez i so zdravotným znevýhodnením.

Obchodná činnosť vo veci zabezpečenia dlhodobých prenájmov priestorov Paralympijského centra a poskytnutie reklamy v centre začne 1 rok pred spustením prevádzky. Kontrahovanie vlastných kapacít centra pre paralympijskych športovcov bude realizované primárne cez ich zväzy a priamym oslovením. Tu je dôležité poznamenať, že paralympijskí športovci sú nepriamo cez svoje zväzy majiteľom tohto projektu a jeho spustenie dlhodobo očakávajú. Predaj reklamy sponzorom bude realizovaný rok dopredu cez Paralympijskú marketingovú spoločnosť, s.r.o., ktorá pravidelne klientom (sponzorom) ponúka reklamné aktivity v tejto oblasti, aby nový reklamný priestor zahrnuli do svojho ďalšieho ročného plánu. Strategickí dlhoroční sponzori Slovenského paralympijského výboru o existencii projektu vo fáze zámeru vedia už 10 rokov.

Identifikácia realizátora
Realizovať projekt Paralympijského centra, bude  spoločnosť PARALYMPIJSKE CENTRUM  a.s., ktorá bola založená 10.7.2008 ako akciová spoločnosť jediného akcionára, ktorým je Slovenský paralympijský výbor. PARALYMPIJSKE CENTRUM  a.s. bola založená za účelom realizácie projektu  výstavby Paralympijského centra v Piešťanoch, viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho zariadenia, ktoré bude poskytovať služby rehabilitačného charakteru, služby športového vyžitia ľudom s pohybovým obmedzením, hlavne v období po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia bezprostredne po úraze, ale aj v priebehu ďalšieho života, ako aj administratívne služby a zároveň bude športová hala slúžiť pre športové a spoločenské aktivity mestského, regionálneho a medzinárodného významu. Za účelom výberu toho najlepšieho dodávateľa stavebných prác a za účelom preukázania hospodárnosti finančných prostriedkov nevyhnutných na vybudovanie Paralympijského centra, bolo realizované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác, v ktorom uspela spoločnosť Bolton, s.r.o., spoločnosť, ktorá v stavebnom priemysle pôsobí od roku 1997 a má za sebou celý rad úspešne realizovaných novostavieb a rekonštrukcií historických objektov na Slovensku aj v zahraničí. Jej činnosť je zameraná predovšetkým na realizáciu bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Jej mechanizačno-dopravná vybavenosť, ako aj personálne obsadenie a skúsenosti umožňujú bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebno-technologických celkov. Dlhodobo spolupracuje s overenými subdodávateľmi čo zabezpečuje plynulú priebeh stavebných prác v požadovanej kvalite.

PARALYMPIJSKÉ CENTRUM, a.s. je držiteľom platného stavebného povolenia.

Jediný akcionár, Slovenský paralympijský výbor sa skladá zo štyroch členských organizácií: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov a Slovenská asociácia Taekwondo. Slovenský paralympijský výbor je organizáciou, ktorá zastrešuje a zastupuje vyššie uvedené zväzy a ich športovcov na domácom i medzinárodnom športovom poli, ako i v športovej diplomacii. Je uznávaným členom Medzinárodného paralympijského výboru združujúceho 168 členských štátov sveta, a Európskeho paralympijského výboru, ktorý má 52 členov. Slovenský paralympijský výbor má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. Podporuje rozvoj paralympijských športov a disciplín, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca.

Umiestnenie projektu

Slovensko

je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v geografickom strede Európy. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 443 000 obyvateľov. Hranice zdieľa s 5 krajinami ( Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina a Maďarsko) Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.

 

Piešťany

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Piešťany, Piešťany

GPS: N48°35’21” E17°50’2”

Tridsaťtisícové kúpeľné mesto ležiace v juhozápadnej časti Slovenska v nadmorskej výške 162 m, ktoré má príjemnú vnútrozemskú klímu a od hlavného mesta Bratislavy je vzdialené 82 km.

Mesto PIEŠŤANY preslávil predovšetkým výskyt liečivej geotermálnej vody a sírneho bahna s mimoriadnym liečivým účinkom na zápalové ochorenia. Mesto ponúka svojim hosťom okrem zdravia a odpočinku aj bohatý kultúrny život a pestré športové vyžitie.

Ideálna poloha, ľahká dostupnosť, bohaté tradície kúpeľníctva a cestovného ruchu s ideálnymi možnosťami rekreácie a kúpeľnej liečby robia Piešťany vyhľadávaným kúpeľným mestom. Pozornosti návštevníkov určite neuniknú ani každoročne organizované zaujímavé kultúrne podujatia ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanský hudobný festival, festival Lodenica, festival Grape, festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, Truck aréna, výstava kvetov Victoria Regia či divadelné stretnutie Piešťanské rendezvous. Piešťany majú svoje významné postavenie i v zdravotníckom priemysle.

V meste je mnoho hotelov, penziónov, reštaurácií a kaviarní. Obľubu si získali najmä umelecké kaviarne s galériami. Mesto disponuje širokým spektrom športovísk – tenisové kurty, futbalový a zimný štadión, jazdecký a vodnolyžiarsky areál, ale aj golfové ihrisko, či bowlingové a squashové centrum.       

Umiestnenie Paralympijského centra bolo zvolené práve z vyššie uvedených dôvodov, nakoľko na jednom mieste je možné nájsť kúpeľnú a rehabilatačnú starostlivosť, národnú i medzinárodnú klientelu, bohaté kultúrne, spoločenské i stravovacie vyžitie. V Piešťanoch je umiestnené i medzinárodné letisko.

Paralympijské centrum  bude vybudované v športovo-rekreačnej zóne v južnej časti mesta Piešťany. Hranice riešeného územia tvorí fasáda budovy zimného štadióna zo severnej strany, miestna komunikácia z východnej strany, komunikácia a mestský pozemok v prenájme, na ktorom sa nachádza tenisové centrum.

Dokumentácia projektu

Prezentácia

Paralympijske centrum bude mať dva významy pre spoločnosť:

 

 1. Športovo-spoločenský význam
 2. Vzdelávací význam

Športovo – spoločenský význam

N

Stredisko štátnej paralympijskej reprezentácie

N

Letné tréningové centrum

N

Kondično-rehabilitačné centrum

N

PR aktivity - kultúrne, spoločenské a športové

N

Organizovanie medzinárodných športových podujatí (MS, ME...)

N

Organizovanie turnajov

N

Organizovanie kultúrnych podujatí

Vzdelávací význam

N

Vysunuté pracovisko Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce Sv. Alžbety

N

Výučba a prax

N

Priamy kontakt študentov s rôznymi typmi postihnutí a s potrebnou starostlivosťou

N

Prednášková a konferenčná činnosť

N

Charitatívna činnosť

N

Informačné stredisko pre zdravotne postihnutých

N

Rekonvalescenčné pobyty

Centrum bude fungovať celoročne. Bude poskytovať rôzne programy a rôzne druhy pobytov s odbornou pomocou, ktoré majú prispieť k zaradeniu sa zdravotne znevýhodnených občanov do bežného života.

Bude sa sústreďovať najmä na zdravotne postihnutých ľudí a športovcov ale aj na mládež a ostatných športovcov a verejnosť. Veľký význam by malo pre nás všetkých, keby sa podarilo dosiahnuť prepojenie vo fungovaní a komunikácii medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými športovcami a mládežou, aby sme sa naučili fungovať medi sebou bez akýchkoľvek predsudkov.

Partneri

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Partner paralympijského centra

Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., založili tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. – v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H.

Vďaka nim sa do strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko udomácnilo. Dokázalo tak, že je jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách.

Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992.

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe.

© Copyright Slovenský paralympijský výbor